W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Gorąca dyskusja panelowa o pożądanym modelu doradztwa finansowego w Polsce zgodnym z MiFID II

Jak pogodzić nadrzędny interes klienta, z celami biznesowymi i etosem pracy doradcy finansowego?

Ważną częścią 6. Spotkania Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA był panel dyskusyjny poprowadzony przez Rafała Madeja, Wiceprezesa EFPA Polska. W panelu uczestniczyli: Małgorzata Anczewska, Prezes, mWealth Management SA, Olga Jacek, Prezes, Phinance SA, Krzysztof Prasał, Prezes, DI Xelion SA, Marek Rybiec, Prezes, Skarbiec TFI SA oraz Dorota Seń, Doradca EFPA EFA. Qvo vadis MiFID II?, tym pytaniem można by podsumować temat dyskusji.

Odpowiadając na konkretne, dobrze postawione pytania moderatora, paneliści podjęli próbę zarysowania scenariuszy wdrożenia MiFID II w Polsce, w tym najważniejszych zmian, które ta regulacja może przynieść na rynku polskim. Zdania były podzielone co do skali i dynamiki nadchodzących procesów. Dominował pogląd, że MiFID II niesie potencjalnie rewolucyjną zmianę dla doradztwa w bankowości osobistej i detalicznej, gdzie istnieje ryzyko ograniczenia oferty produktowej i odczuwalna będzie duża presja na spadek marż i przychodów dla dystrybutorów produktów inwestycyjnych i fabryk produktowych takich jak TFI. Zdaniem niektórych panelistów może to doprowadzić  do wojny cenowej. W konsekwencji, z perspektywy klienta oferta powinna się poprawiać: produkty będą tańsze i oferowane z większą starannością.

Segment bankowości prywatnej jest zdecydowanie bliżej standardów wymaganych przez nową dyrektywę i zmiany nie będą tu miały tak dynamicznego charakteru. W tym kontekście pojawiło się pytanie o prawdopodobieństwo pojawienia się na rynku „białego rycerza”, którzy zaoferuje profesjonalne usługi niezależnego doradztwa finansowego dla osób, które nie mieszczą się w wymaganiach bankowości prywatnej lub z innych powodów są otwarte na nowe rozwiązania. Paneliści w większości uznali, że jeśli powstaną takie inicjatywy, to będą one miały charakter niszowy, biznesowo staną przed ogromnymi wyzwaniami i raczej nie będą systemowo istotne. Mogą być jednak pociągającą alternatywą dla najlepszych doradców finansowych, w tym z bankowości prywatnej.

Po stronie korzyści z wdrożenia MiFID II mocno podkreślano transparentność kosztową, profesjonalizację rynku, rozwój doradztwa inwestycyjnego oraz wzrost przewag konkurencyjnych dla najlepszych firm, w tym tych, które już dziś inwestują w jakość swoich doradców np. poprzez certyfikację EFPA. Ważny w skutkach może okazać się wymóg kwotowego (a nie procentowego) przedstawiania kosztów klientowi. Przestanie wówczas działać przekonanie, że klienta interesuje tylko zysk netto na jego inwestycjach, a nie koszty. W tym kontekście liczyć się będzie profesjonalne doradztwo w wykonaniu wykwalifikowanych doradców. Jak pokazują badania (m.in. przeprowadzono niedawno przez mBank), klienci bankowości prywatnej zgłaszają jako priorytetową potrzebę szerszego doradztwa finansowego. Praca doradców będzie coraz cięższa. Będą musieli sprostać jeszcze wyższym standardom. Jednocześnie, nowe zasady współpracy z klientem powinny ograniczać konflikt interesów i ułatwiać budowanie długotrwałych relacji. Dzięki temu praca doradcy powinna zyskać większe uznanie i być bardziej doceniana.

Przyjmując scenariusz pozytywny wdrożenia nowej dyrektywy, regulacje MiFID II wymuszające wyższy standard usługi doradztwa zbiegną się z dalszym rozwojem rynku, zwiększeniem zamożności społeczeństwa i rosnącymi oczekiwaniami co do skali i jakości doradztwa finansowego.  To otworzy nowe możliwości dla biznesu i uzasadni wyższe inwestycje. Jak podsumował jeden z panelistów: „MiFID II powinien być szansą dla tych, którzy chcą robić rzetelny, długoterminowy, czysty biznes z klientami. Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA i ich pracodawcy już dziś wyznaczają profesjonalne standardy zgodne z MiFID II.”