W numerze:

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
6 Spotkanie Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA
Za nami 6 spotkanie Certyfikowanych Doradców EFPA, pod hasłem: „Nowy model doradztwa finansowego. EFPA wyznacza standardy zgodne z MIFID II”.

W tym roku celem spotkania było wypracowanie rekomendacji certyfikowanych doradców finansowych EFPA i partnerów rynkowych dla optymalnego modelu doradztwa finansowego w Polsce, zgodnego z MiFID II.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz reprezentanci prawie 400 certyfikowanych doradców finansowych EFPA w Polsce, którzy pracują w bankowości prywatnej wiodących banków: Alior Bank SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Pekao SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska SA. oraz Domu Inwestycyjnym Xelion. Partnerem spotkania był SKARBIEC TFI SA oraz firma zeb.
 

Piękny widok na Zalew Zegrzyński, przyjemna pogoda sprzyjały rozważaniom nad konsekwencjami wdrożenia dyrektywy MIFID II na polskim rynku doradztwa finansowego, po których nastąpiła oryginalna sesji photocoachingu grupowego, a w końcu świetna zabawa do późnych godzin nocnych.

Część merytoryczną spotkania zdominowały prezentacje i rozważania na temat możliwych kierunków rozwoju doradztwa finansowego w Polsce, odwołujących się do przykładów krajów takich jak Wielka Brytania czy Holandia, które przeszły okres dostosowania. Nie zabrakło także dyskusji (a czasami kontrowersji) wokół instytucji „doradztwa niezależnego” jako bardziej transparentnego dla klientów.

Czy będzie ona standardem na rynku po wdrożeniu MIFID II? Z wypowiedzi panelistów wynikało, iż nie będzie to model dominujący z uwagi na radykalny wpływ MIFID II na możliwość przyjmowania zachęt od dostawców produktów, a właściwie całkowity zakaz stosowania zachęt.

Jak podkreślali prezentujący, MIFID II dla zawodu doradców bankowości prywatnej i osobistej to  wzrost wymagań w zakresie ich wiedzy i kompetencji. Dyrektywa stawia wyraźny nacisk na odpowiednie przygotowanie doradców. Instytucje finansowe będą musiały zapewnić, że ich pracownicy mają odpowiednią wiedzę, a w szczególności rozumieją charakterystykę oferowanych produktów, ryzyka i koszty z nimi związane. Dodatkowo powinni oni rozumieć sposób, w jaki zmiany zachodzące na rynkach wpływają na ceny produktów.

Bardzo oryginalnym pomysłem organizatorów spotkania była specjalna sesja photocoachingu grupowego, w trakcie którego doradcy mieli możliwość „spojrzenia w siebie i powrotu do wartości”, które w trakcie zeszłorocznego spotkania uznaliście za ważne w Waszej pracy i życiu prywatnym.

W spotkaniach doradców EFPA uczestniczę od samego początku. Pamiętam pierwsze spotkanie w Klubie Bankowca w 2010 r., kiedy Mistrz Sportu Robert Korzeniowski przekonywał, że mistrzostwo w każdej dziedzinie bierze się z przekonania o własnej wartości, ogromnej wewnętrznej motywacji oraz energii do nieustannego dbania o swoje przygotowanie zawodowe.

Pisałam wówczas w Newsletterze, że z punktu widzenia zawodu doradcy finansowego wygranym jest ten, kto nie potraktuje całego zamieszania związanego z MiFID-em jako kolejnego wytworu unijnej biurokracji. W to miejsce użyje swojego najlepszego warsztatu doradcy, aby sprostać wymogom MiFID, posługując się jego przepisami w sposób zrozumiały dla klientów. Główny cel wdrożenia MiFID, którym jest ochrona interesu klienta, zostanie wówczas osiągnięty. Nie zmieniam zdania w związku z wdrożeniem MIFID II.

Zapraszam do lektury relacji ze spotkania. Do zobaczenia za rok!