W numerze:

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
Digitalizacja wealth management. Idzie nowe.


Technologie cyfrowe zdominowały modele biznesowe tych firm, które stawiają na ich zdolność do nawiązywania interaktywnych, wysoce spersonalizowanych kontaktów z klientami.  Branża wealth management, której podstawę biznesu stanowią długotrwałe relacje z klientami, dostrzega potrzebę szerokiego wykorzystania technologii w celu dostarczenia klientom pozytywnych doświadczeń nie tyko w kontaktach osobistych z doradcami, ale także za pośrednictwem elektronicznych kanałów kontaktów.
 

Według World Wealth Report 2014 wśród klientów zamożnych rośnie popyt na „digitalizację” w kontaktach z ich bankami, niezależnie od ich wieku, poziomu zamożności, miejsca zamieszkania czy potrzeby otrzymania porady inwestycyjnej. Już ponad połowa klientów zamożnych deklaruje, że ich kontakty z bankami w większości przypadków przebiega poprzez elektroniczne kanały. Klienci ultrazamożni i ci, którzy szczególnie poszukują doradztwa, oczekują większej liczby kontaktów „zdigitalizowanych”.

W zależności od przedmiotu kontaktu klienci jako priorytet wskazują, iż elektroniczna forma kontaktu jest dla nich najważniejsza, jeśli chodzi o informowanie ich o stanie ich portfela, bądź o nowych, ciekawych ofertach. Na drugim miejscu wymieniają możliwość wykonywania transakcji za pośrednictwem internetu, czy urządzeń mobilnych. Jeśli chodzi o otrzymywanie porad inwestycyjnych, w dalszym ciągu najważniejszą formą pozostaje osobisty kontakt z doradcą.

Spośród form elektronicznego kontaktu klienci są przywiązani raczej do komputerów, ale już wśród klientów zamożnych poniżej 40 roku życia rośnie znaczenie urządzeń mobilnych, video czy mediów społecznościowych.

Co ważne – ponad dwie trzecie badanych klientów zamożnych rozważałoby rezygnację z usług banków, które nie zapewnią różnych możliwości elektronicznych form kontaktu.

Można zatem oczekiwać, że digitalizacja wealth management nie będzie nowinką technologiczną dla klientów, a raczej warunkiem koniecznym ich utrzymania. Nie dziwi także fakt, iż znaczna część budżetów na inwestycje IT w wealth management jest związana z wykorzystaniem internetu, czy aplikacji mobilnych w zakresie raportowania klientom składu i wyników ich portfeli inwestycyjnych z jednoczesnym podnoszeniem bezpieczeństwa danych o klientach.

Na podstawie World Wealth Report 2014, Capgemini