W numerze:

Katarzyna Ramirez-Cyzio
Prezes, Pracownia Satysfakcji
System, wartości, kontekst i zmiana, czyli działaj w obszarze Twojego wpływu


Było już późno, a chcieliśmy podsumować cały dzień i umówić się na wspólne działania. Warsztaty pt. „System, wartości, kontekst i zmiana, czyli działaj w obszarze Twojego wpływu” prowadzone przez energetyczną Katarzynę Ramirez-Cyzio,wyzwoliły nowe siły i pobudziły do myślenia. Padły fundamentalne pytania „Co nadaje sens naszym działaniom i jak pielęgnować poczucie godności niezbędne w życiu prywatnym i zawodowym”. Padły ważne odpowiedzi certyfikowanych doradców EFPA.

Sens w pracy to przede wszystkim zadowolenie klientów. Po prostu, tylko tyle i aż tyle. Certyfikowani doradcy wyraźnie lubią swoją pracę. „Robię to, co lubię i na czym się znam” i „czerpię z pracy satysfakcję” – to najczęstsze odpowiedzi. Doradcy cenią możliwość współpracy z ciekawymi ludźmi. Sens pracy nadaje odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez klientów i swoboda samodzielnego działania na rzecz klienta. Doradcy doceniają poczucie, że są potrzebni i mogą nieść profesjonalną pomoc swoim klientom. Świetnie odnajdują się w roli edukatorów klientów. Dzięki swojej pracy poszerzają swoją wiedzę ekonomiczną i  ogólną o świecie. Sensem pracy jest również wynagrodzenie, które pozawala zabezpieczyć rodzinę, realizować swoje pasje i marzenia. Są też tacy wśród nas, których napędza rywalizacja i wykorzystywanie szans rynkowych. 

Gdzie leżą nasze źródła poczucia godności. Przede wszystkim w postępowaniu zgodnie z wartościami, czyli w zgodzie ze sobą: „Wstaję rano i ze spokojem patrzę w lustro”, „Zrezygnuję ze współpracy z klientem, jeśli tego wymaga sytuacja„. „Chcemy być zaufanym partnerem dla klienta, który na ulicy powie nam „Dzień Dobry””. „Nasze poczucie godności budujemy na szacunku okazywanym nam przez innych - naszych klientów, kolegów i podwładnych”. Szacunek powinien iść w parze z zaufaniem. Dla wielu doradców godność łączy się też z edukacją klientów, którzy powinni mieć przekonanie, że współpracując z doradcą w pełni świadomie podejmują swoje decyzje. Godność to także  możliwość swobodnego działania oraz wprowadzania zmian w swoim obszarze zawodowym w firmie. Jeśli godność to godziwe życie, nie można zapominać o godziwym wynagrodzeniu.

Po tej solidnej dawce refleksji, podjęliśmy próbę zadeklarowania, jak wprowadzić potrzebne zmiany?


Pomogło nam w tym 5 pytań:

  • Co możemy zacząć robić: zwiększyć zaufanie do innych; pytać i słuchać odpowiedzi; dbać o klienta, nie o bank;
  • Co możemy przestać robić: godzić się na wszystko, unikać trudnych rozmów; myśleć i pracować schematycznie, narzekać;
  • Czego robić więcej: ufać innym, edukować się i innych, pracować nad sobą, uśmiechać się, doradzać;
  • Czego możemy robić mniej: krytykować, sprzedawać zamiast doradzać, stresować się;
  • Co możemy robić inaczej: jasno i przejrzyście komunikować się z otoczeniem, być mentorem etycznym dla innych, lepiej organizować własny czas, inicjować i podążać za zmianą.

Tak w krótkiej formie można podsumować postanowienia uczestników 5 Spotkania Certyfikowanych Doradców EFPA. Zachęcamy wszystkich do pójścia w nasze ślady.