W numerze:

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
Nowe brzmienie Kodeksu Etyki EFPA Polska 2014

Rada EFPA Polska pracuje nad nowym tekstem Kodeksu EFPA Polska. Będzie to polskie tłumaczenie Kodeksu EFPA Europa, który w nowym brzmieniu został przyjęty  w 2013 roku. Oddając w pełni ducha europejskiego kodeksu, Kodeks EFPA Polska będzie wzmacniał najlepsze praktyki rynku doradztwa finansowego w Polsce i dobrze współbrzmiał z językiem obowiązującego prawa i regulacji.

"Najmniejsze zaufanie mieszkańców Europy wzbudza zawód polityka – tylko 3% Polaków i średnio 9% Europejczyków deklaruje zaufanie do przedstawicieli tej grupy. Spośród 10 nacji, które wzięły udział w badaniu, największe zaufanie wobec polityków wykazują Słoweńcy. Na liście najmniej zaufanych zawodów znalazły się również profesje związane ze sprzedażą produktów i usług: pracownicy call center (10%), agenci nieruchomości (14%), sprzedawcy samochodów (18%), doradcy finansowi (21%) i pracownicy biur podróży (37%)".

To cytat z ostatnio opublikowanych wyników 14. edycji badania European Trusted Brands w zakresie zaufania do poszczególnych grup zawodowych. Przed nami wyzwanie odbudowy tego zaufania.

Stąd też tematyce etyki poświęcamy ten numer Newslettera. Zajdziecie w nim tekst Jany Niedźwiedź- Glinieckiej, która od dłuższego czasu mierzy się z zagadnieniami etycznymi na szkoleniach doradców EFPA w roli wykładowcy. Swoimi przemyśleniami dzielą się także praktycy - doradcy EFPA (Wojtek Kaczor i Piotr Słodowicz). Zwraca uwagę szczególnie tekst Piotra - to surowa ocena rzeczywistości, w jakiej poruszają się doradcy. Piotr i Wojtek podążają jednak w tym samym kierunku - zmiany są możliwe, ale trzeba je zacząć od nas samych. Zachęcam Was do podjęcia dyskusji w odpowiedzi na te poglądy, czy to na łamach Newslettera, w strefie doradców na stronach efpa.pl czy już bezpośrednio na spotkaniu we wrześniu (o spotkaniu czytaj niżej).

  • Działanie w najlepszym interesie Klienta,
  • Najwyższe standardy rzetelności, prawości i uczciwości,
  • Staranność i troska o klienta,
  • Niezależność i obiektywizm,
  • Stałe inwestowanie w kompetencje zawodowe,
  • Przestrzeganie prawa,
  • Rzetelność i uczciwa prezentacja wyników dla Klientów,
  • Zapobieganie i ujawnianie konfliktów interesów
  • Postępowanie zgodne ze standardem EFPA i dbałość o wizerunek Certyfikowanego Doradcy EFPA

to najważniejsze zasady, którymi kierować się powinni Certyfikowani Doradcy Finansowy EFPA.   O ich praktycznych przejawach i wyzwaniach, z jakimi spotykają się doradcy w codziennej praktyce będziemy dyskutować na 5 Filmowym Spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFPA.