W numerze:

List otwarty Prezesa EFPA

Drodzy Koledzy,

Przede wszystkim, przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od certyfikowanych doradców finansowych EFPA z całej Europy oraz od Rady EFPA Europa.

EFPA rozwija się konsekwentnie  na wielu polach: działa w coraz większej liczbie krajów, zwiększa liczbę certyfikowanych doradców, podnosi swoją rozpoznawalność na rynku, wśród instytucji finansowych, regulatorów i klientów. Co najważniejsze, zwiększa wartość certyfikatów EFPA dla każdego z nas. 

Biorąc pod uwagę obserwowaną dzisiaj europejską lawinę regulacyjną oraz wzrastającą rolę doradztwa i planowania finansowego w sektorze usług finansowych, posiadanie uznanych kwalifikacji i przestrzeganie powiązanych z nimi  standardów etycznych będzie coraz mocniej  budowało wartość tych doradców, którzy certyfikują swoje kompetencje  i podejmują stały  wysyłek związany z ich  aktualizacją.

Kodeks Etyki EFPA jest kierunkowskazem dla kształtowania postaw tam, gdzie nie sięgają regulacje. Jego stosowanie ma nie tylko zabezpieczać klienta. Ma wzmocnić pozycję i wiarygodność profesjonalnej grupy zawodowej certyfikowanych doradców finansowych. Kryzys finansowy zachwiał fundamentami instytucji finansowych i całej branży. Czas przywrócić zaufanie. Kodeks Etyki EFPA to nasz wkład w jakość usług dla klienta oraz nasze zobowiązanie wobec naszego zawodu i nas samych. 

Jedynie poprzez radykalną zmianę w sposobie “bankowania” możemy oczekiwać odbudowy prestiżu sektora finansowego i ludzi w nim pracujących. “Działać w najlepszym interesie klienta”, “szukać niezależności i obiektywizmu w praktyce zawodowej”, “dążyć do pełnej transparentności”, “zapobiegać i ujawniać konflikty interesów” to niektóre z zasad, jakimi kierują się certyfikowani doradcy finansowi EFPA, dokonując wyborów na swojej ścieżce rozwoju zawodowego i awansu. 

Jesteśmy ogromnie dumni, że mamy w Polsce taką wzorcową grupę doradców EFPA, którym – jestem przekonany – przypadnie odegranie ważnej roli w rozwoju usług finansowych w Polsce i w Europie.