W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Zawieszeni pomiędzy starym a nowym rokiem

Styczeń to dobry moment, żeby ze świeżą głową,  po okresie świątecznego błogostanu, pozwolić sobie  na kolejny luksus - chwilę zatrzymania i  zawodowej refleksji. Co udało się osiągnąć? Jakie są nasze ambicje? Gdzie i jak szukać szerszego sensu naszych zawodowych aktywności?

EFPA Polska w czerwcu br. skończy 5 lat. We wrześniu nie pójdzie jeszcze do „zerówki”, ale czy to oznacza, że dopiero stawia pierwsze samodzielne kroki? Czy rozwinęła się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czy spełnia nasze aspiracje?

W ciągu tego okresu:

 • przeprowadzono 24 egzaminy cerytfikujące,
 • wydano 397 certyfikatów EFPA,
 • opublikowano 12 newsletterów EFPA,
 • zorganizowano 5 dorocznych spotkań dla doradców,
 • przeprowadzono 1 badanie certyfikowanych doradców finansowych EFPA,
 • odbyto 17 posiedzeń Rady Fundacji.

 To jednak tylko liczby. Niektórzy uznają, że mówią wszystko. Inni będą zadawać pytania.

 EFPA Polska dzisiaj to elita certyfikowanych doradców finansowych. Mają średnio 37 lat i 14 lat doświadczenia w branży bankowej (Badanie EFPA 2013). Są w rozkwicie swoich zawodowych możliwości. Reprezentują wiodące biznesy bankowości prywatnej: Alior Bank SA, BRE Bank SA, BZ WBK SA, Dom Inwestycyjny Xelion, Nordea Bank Polska  SA, Pekao SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska SA i in. Swoimi kwalifikacjami i postawami na co dzień, krok po kroku, zmieniają  polski obraz doradztwa finansowego dla zamożnych klientów i zachęcają do tej zmiany innych. Certyfikowani doradcy finansowi EFPA to fundament społeczności „efpowskiej” w Polsce. Wśród nich ważna grupa ambasadorów regionalnych EFPA, którzy stanowią łącznik pomiędzy środowiskiem doradców a Radą Fundacji EFPA Polska.

 Rada EFPA Polska to grono wiodących menedżerów bankowości prywatnej w Polsce, doświadczonych bankowców oraz  ekspertów rynku kapitałowego. Inspirują, wskazują cele i z  zaangażowaniem wspierają działalność EFPA Polska. Stale podpowiadają nowe pomysły na dalszy rozwój i skuteczne realizowanie  misji EFPA. To oni są prawdziwymi autorami stopniowego procesu profesjonalizacji polskiego doradztwa finansowego poprzez codzienną pracę z doradcami wewnątrz swoich organizacji oraz promocję standardów EFPA na rynku.

 Pełna transformacja z wykorzystaniem standardów EFPA to plan długofalowy. Wymaga:

 • zaangażowanego, reprezentatywnego  grona partnerów rynkowych, przekonanych o potrzebie realizacji celów EFPA Polska i otwartych na współpracę 
 • zbudowania pionierskiej grupy certyfikowanych doradców finansowych, będących wzorcowym punktem odniesienia dla oczekiwanej zmiany 
 • stworzenia efektywnej struktury organizacyjnej oraz profesjonalnych zasad i procedur działania
 • determinacji, konsekwencji i dynamizmu w działaniu.

 Te cele i wyznaczniki sukcesu  udało się osiągnąć w ciągu pierwszych pięciu lat działalności. EFPA Polska dziś to:

 • ważna misja,
 • kluczowe wartości,
 • wyjątkowa społeczność, oraz
 • rzetelne podstawy organizacyjne.

Przed nami nowy etap rozwoju, inny, ale równie ważny i ciekawy. Chcemy rosnąć, bez utraty uważności dla szczegółu. Chcemy być znani, bez ryzyka megalomanii. Chcemy mieć wpływ, szukając najlepszych rynkowych rozwiązań w dialogu i współpracy.

Z najlepszymi noworocznymi życzeniami,

Mariola Szymańska-Koszczyc

Rafał Madej

Zarząd EFPA Polska