W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Aktualności

3 października

W Klubie Bankowca w Warszawie  odbyło się specjalne 16 posiedzenie Rady Fundacji EFPA Polska. Jego celem było szczegółowe omówienie wyników pierwszego badania certyfikowanych doradców finansowych EFPA. Uzgodniono formułę wykorzystania zgromadzonego materiału dla popularyzacji działalności EFPA i certyfikatów EFPA w mediach. Opracowany zostanie specjalny materiał prasowy i rozesłany do mediów oraz do członków Rady, tak aby wykorzystać również kanały bankowe do rozpropagowania informacji o działaniach EFPA.

10 grudnia

Pierwsze wydanie europejskiego newslettera EFPA pod hasłem: EFPA, nasza zawodowa sieć wiedzy i kompetencji w doradztwie i planowaniu finansowym. Zawiera m.in. krótki przegląd aktywności krajowych organizacji EFPA, działalności Komitetu Standardów i Kwalifikacji EFPA oraz przegląd kluczowych prac nad nowymi regulacjami rynkowymi, które prowadzone są w Brukseli. Następne wydania newslettera zapowiadają artykuły dotyczące planowania finansowego, podatków międzynarodowych oraz prognoz rynkowych.  Zachęcamy do lektury i zaglądania również na stronę internetową EFPA Europa (www.efpa-eu.org) i EFPA Polska (www.efpa.pl). Newsletter można przez poniższy link:

http://www.efpa-eu.org/newsletter/Newsletter_EFPA_Europa_ok.htm

12 grudnia

W Madrycie odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów EFPA. Przyjęto plan nowych działań EFPA nakierowanych na wzmocnienie pozycji organizacji na rynku europejskim oraz jej  ważnej roli integratora środowisk certyfikowanych doradców finansowych w krajach członkowskich. Na jesieni planowana jest duża konferencja w Brukseli, w trakcie której zaprezentowane zostaną wyniki badania EFPA dotyczące perspektyw rozwojowych rynku doradztwa w Europie wraz z wynikami europejskiego badania certyfikowanych doradców, zainspirowanego badaniem polskim. Przygotowywany jest również specjalny konkurs, w ramach którego doradcy EFPA z różnych krajów będą pracować nad specjalnie opracowanymi studiami przypadków i konkurować między sobą o laur najlepszego rozwiązania doradczego dla klienta. EFPA finalizuje także prace nad nowym statutem, który zostanie zarejestrowany w Belgii i umożliwi rejestrację EFPA w Brukseli.

16 grudnia

W siedzibie bankowości prywatnej Alior Banku SA odbyło się 17 posiedzenie Rady Fundacji EFPA Polska. Zarząd przedstawił prognozę dodatniego wyniku finansowego, podkreślając  stabilność finansów Fundacji, osiąganą m.in. dzięki licznym działaniom opartym na społecznym zaangażowaniu rosnącego grona partnerów, w tym członków Rady Fundacji. Podkreślono przy tym, że Fundacja nadal nie ponosi kosztów osobowych funkcjonowania. Z satysfakcją poinformowano o nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami, w tym Deutsche Bankiem oraz dobre prognozy w tym zakresie na rok 2013. Aktualnie 7 grup uczestników przechodzi program szkoleniowy, przygotowując się do egzaminów na poziomie EFA EFPA i EFP EFPA w 2014 roku. Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca roli ambasadorów EFPA. Przyjęto, że grupa ambasadorów zostanie zaproszona w 2014 roku na jedno z posiedzeń Rady. Będzie stanowiła grono konsultacyjne i głos certyfikowanych doradców na forum Rady Fundacji. Przedstawiono także efekty zrealizowanego z powodzeniem Projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, który daje m.in. możliwość szerszego zaprezentowania certyfikacji EFPA w środowisku bankowym oraz Komisji Nadzoru Finansowego (szerzej: czytaj w Newsletterze).