|
Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII i wytycznych ESMA w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 2
Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP
 
Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP potrafi:

- przedstawić produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa
- dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka
- wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych

Aby zdobyć certyfikat, należy wziąć udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIP, Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIP, uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Certyfikacja skierowana jest do pracowników świadczących usługę porady ogólnej w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami