|
Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII i wytycznych ESMA w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 1
Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA, European Investment Assistant EFPA EIA

Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA potrafi:

- zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych
- przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych
- ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID
- identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy

Aby zdobyć certyfikat, należy wziąć udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIA. Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIA, uprawniającego do  otrzymania Certyfikatu Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. Certyfikacja skierowana jest do pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami