|

9 Kongres Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA
Nowy model doradztwa inwestycyjnego: bezpieczne i powszechnePonad 200 uczestników IX Kongresu EFPA debatowało o stanie rynku finansowego w Polsce pod rządami MiFID II, z perspektywy klienta, doradcy finansowego, firm inwestycyjnych i organów nadzorczych. Udział przedstawicieli UKNF, Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Związku Banków Polskich, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, banków, towarzystw inwestycyjnych, wyższych uczelni oraz społeczności certyfikowanych doradców finansowych EFPA dał pełen przegląd opinii i umożliwił zarysowanie aktualnego stanu rzeczy. Postulowano lepszą współpracę pomiędzy podmiotami rynkowymi, realny dialog pomiędzy firmami nadzorowanymi i regulatorami oraz współodpowiedzialność za ochronę interesów klienta zarówno po stronie publicznej, jak i rynkowej. Wybrzmiała poważna troska o obniżenie jakości i ograniczenie oferty produktowej dla klientów z mniejszymi portfelami. Jak pokazują dobre praktyki z rynków europejskich możliwe jest dostarczenie usługi doradczej o odpowiednim poziomie jakości do wszystkich grup klientów. Ważną rolę w tym odgrywają procesie certyfikowani doradcy finansowi.


Partnerzy Główni


Partnerzy


Patronat
Patronaty Medialne


Uczelnia Partnerska


Projekt PartnerskiSzczegóły u Magdaleny Więcek
email: mwiecek@efpa.pl, tel. 694 489 915
Rejestracja dla Certyfikowanych Doradców EFPA: http://www.efpa.pl/konferencja/

Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami